Sự kiện được nhiều người quan tâm

59

Tổng số sự kiện

Chúng tôi đang cố gắng tổ chức thêm nhiều sự kiện kết nối cho cộng đồng

59

Sự kiện tổ chức ở Việt Nam

Chúng tôi chủ yếu hoạt động ở Việt Nam, nên đây luôn là địa điểm được ưu tiên hàng đầu

322

Học viên đang tham gia

Chúng tôi có rất nhiều học viên tham gia ở khắp nơi trên thế giới

288

Học viên Việt Nam

Có đến 90% học viên của chúng tôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Số lượng học viên theo giới tính

Số học viên là người khuyết tật

Số lượng học viên theo độ tuổi

Các đối tượng tham gia với chúng tôi