Tre Coffee - Lounge & Dining

20:22 19/03/2023· Số lượt xem: 60

Tre Coffee - Lounge & Dining ẩn mình giữa phố Hội êm đềm, mang đến những món đồ uống đặc biệt cùng ẩm thực Á - Âu phong phú. Nơi cảm xúc lưu dấu thời gian

Tre Coffee - Lounge & Dining ẩn mình giữa phố Hội êm đềm, mang đến những món đồ uống đặc biệt cùng ẩm thực Á - Âu phong phú. Nơi cảm xúc lưu dấu thời gian

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

     Mobi: 0935 460 668

     Email: info.trelounge@datphuong.vn

     https://www.facebook.com/TreCoffeeLoungeDining

    Address: Khu đô thi Casamia, Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam