Sự kiện

Khóa đào tạo Hướng dẫn viên TRE® cộng đồng (Module 2-3)

Module 2-3 – khoá TRE đào tạo Hướng dẫn viên TRE cộng đồng sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 1-4 tháng 6, 2023. Học viên là những anh chị em từ các tỉnh ...

Khóa đào tạo Hướng dẫn viên TRE® cộng đồng (Module 2-3)
Bỏ lọc