Sự kiện

Hướng dẫn TRE trong "Chương trình phục vụ cộng đồng" tại thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi hân hạnh được tham gia Chương trình Phụng Sự Cộng Đồng năm 2024 tại Vườn Đom Đóm (The DomDom Healing Garden) diễn ra từ ngày 06 - 07/01/2024...

Hướng dẫn TRE trong "Chương trình phục vụ cộng đồng" tại thành phố Hồ Chí Minh
Bỏ lọc