Danh sách dự án

Dự án "Sống hạnh phúc" kết nối cộng đồng

Dự án "Sống hạnh phúc" thông qua TRE® kết hợp với các bài tập giải toả căng thẳng như thiền, yoga, Dork Dancing, hít thở,.... mong muốn đem lại cho cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế có năng lượng sống tích cực đóng góp cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Dự án "Sống hạnh phúc" kết nối cộng đồng

Dự án đưa TRE® đến với người khuyết tật

Bài tập TRE® đến với người khuyết tật tại 7 tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Nội và Ninh Bình

Dự án đưa TRE® đến với người khuyết tật

Các chủ đề được đề xuất