THÔNG TIN ỦNG HỘ

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hoà nhập cộng đồng (CORMIS) trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nhiều năm qua. Mọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, CORMIS luôn công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương.

Trong hành trình hỗ trợ cộng đồng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống - Hướng đến cộng đồng hoà nhập, yêu thương và hạnh phúc trong cuộc sống, Trung tâm CORMIS mong tiếp tục nhận được những hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Mọi thông tin về các hoạt động và thông tin hỗ trợ xin vào trang web của CORMIS theo địa chỉ: https://www.cormisvietnam.org/
_______________

1. Ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hoà nhập cộng đồng

Số tài khoản: 1001000291143 

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Ủng hộ qua PayPal