Tổ chức Black Lotus Youth Impact

14:35 08/03/2023· Số lượt xem: 15

Black Lotus Youth Impact trao quyền cho thanh thiếu niên trong việc phát triển cá nhân và nghề nghiệp

Black Lotus Youth Impact trao quyền cho thanh thiếu niên trong việc phát triển cá nhân và nghề nghiệp thông qua phát triển cộng đồng, cố vấn 1-1, tư vấn phát triển nghề nghiệp và thay đổi hành vi.

Địa chỉ

Email: blacklotusimpact@gmail.com

Web: https://www.blacklotusimpact.com/

Điện thoại: 097 523 29 21