Dung Mai

Dung Mai là Huấn luyện viên về TRE® tại Việt Nam đã được cấp bằng Quốc tế và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hoà nhập cộng đồng (CORMIS)

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai Dung bắt đầu làm việc cho các Tổ chức Quốc tế tập trung vào các chương trình bảo vệ môi trường, phát triển và hoà nhập cộng đồng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Với kinh nghiệm và đam mê được xây dựng, phát triển trong hơn 15 năm chị đã bắt đầu con đường của riêng mình bằng cách thành lập một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam để tiếp tục sứ mệnh của mình.

CORMIS là tên của tổ chức mà Mai Dung ấy thành lập. Tại đây, cô tiếp tục phục vụ những nhóm người có rủi ro cao, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua các chương trình mà CORMIS đã cố gắng thực hiện bằng chính nội lực của mình.

Năm 2019, Mai Dung đã tham gia các lớp đào tạo để trờ thành Huấn luyện viên TRE® có chứng nhận Quốc tế. Với kiến thức, kinh ngiệm và đam mê, Mai Dung đã dẫn dắt CORMIS cùng với các đối tác tổ chức lan toả TRE® đến với cộng đồng, trong đó có đối tượng dễ bị tổn thương.