Tuyên bố hướng dẫn TRE® cho cộng đồng phòng chống dịch COVID19 của Tiến sĩ David Berceli

22:54 04/03/2023· Số lượt xem: 19

Chia sẻ thông báo của Tiến sĩ David Berceli - người sáng lập bộ môn TRE®

Chúng tôi xin chia sẻ thông báo của Tiến sĩ David Berceli - người sáng lập bộ môn TRE® - về việc cung cấp miễn phí video hướng dẫn cách thực hiện các bài tập giải toả căng thẳng để mọi người, mọi gia đình có thể sử dụng trong tình hình dịch COVID 19 khó khăn như hiện nay.
Các anh/chị/bạn xem hướng dẫn thực hiện trên trang web https://traumaprevention.com và có thể liên hệ trực tiếp với huấn luyện viên chúng tôi để được hỗ trợ.