Một buổi TRE đặc biệt của chúng tôi - sinh viên Bruinei và các bạn sinh viên, học sinh Việt Nam

10:45 05/12/2023· Số lượt xem: 3

TRE là phương pháp tập luyện dựa vào cơ thể, không có rào cản về ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa

Một bui TRE đặc bit ca chúng tôi - sinh viên Bruinei và các bn sinh viên, hc sinh Vit Nam. Vì TRE là phương pháp tp luyn da vào cơ th, không có rào cn v ngôn ng, tôn giáo, văn hóa nên tt c các em đều tp d dàng và cm nhn được tác động ca TRE t bui đầu. Mi đầu thy l vi cách cơ th phn ng để gii ta căng thng nên c nhóm nm cười rúc rích - sau đó khi bt đầu th lng, kết ni vi cơ th thì các em cm nhn được sâu hơn. Kết thúc bui tp các bn bo mun tìm hiu sâu hơn và mun tiếp tc tp khi v Brunei. Các bn sinh viên hc sinh Vit Nam cũng vy.