Thông báo vui, cộng đồng Dork Dancing

16:46 12/04/2023· Số lượt xem: 13

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Dork Dancing Đà Nẵng sẽ trở thành một phần của tổ chức tuyệt vời, Cormis

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Dork Dancing Đà Nẵng sẽ trở thành một phần của tổ chức tuyệt vời, Cormis. Với khẩu hiệu của Cormis, "Hãy cùng nhau làm việc để tạo ra một xã hội mà không ai bị bỏ lại phía sau", chúng tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau làm việc để thúc đẩy cho việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần và nâng cao trạng thái tinh thần cho tất cả mọi người.

Chúng tôi đã có một quá trình lịch sử dài và đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng những cô gái khuyết tật của Cormis. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác này và xem điều đó đưa chúng ta đến đâu!

Sự hợp tác mới này mở ra những khả năng thú vị cho Dork Dancing Đà Nẵng (https://www.facebook.com/dorkdancingdanang) để mở rộng tầm nhìn và phát triển. Chúng tôi rất biết ơn cơ hội này và hào hứng chờ đón những điều tuyệt vời trong tương lai.

Hãy cùng chúc mừng chương trình mới này và truy cập trang web của Cormis để tìm hiểu thêm về công việc tuyệt vời của Cormis: www.cormisvietnam.org.