Khóa đào tạo Hướng dẫn viên TRE® cộng đồng (Module 2-3)

Module 2-3 – khoá TRE đào tạo Hướng dẫn viên TRE cộng đồng sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 1-4 tháng 6, 2023. Học viên là những anh chị em từ các tỉnh đã tham gia Module 1.

Mục tiêu của khoá 2-3 là củng cố lại các kiến thức, kỹ năng của khoá 1; chia sẻ việc thực hành tập TRE của các học viên sau Module 1, bao gồm các thay đổi của bản thân; giải đáp các thắc mắc trong quá trình tập (nếu có) và đặc biệt là sẽ tập trung vào việc hướng dẫn cách hướng dẫn các bài tập TRE cho cộng đồng ngay sau khi hoàn thành Module 2-3.

Bình luận

0 Bình luận
  • Tổng số 7 người đăng ký
  • Tổng số 0 Bài học
  • Đào tạo Hướng dẫn viên TRE cộng đồng
  • Địa điểm: Đà Nẵng, Đà Nẵng
  • Hình thức: Offline
  • Thời gian: 09:02 01/06/2023
  • https://www.facebook.com/TREVIETNAM.VN/