Hướng dẫn TRE® cho các bạn trẻ tại Hà Nội do Hướng dẫn viên TRE® thực hiện tại BLUE

Hoạt động được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Hướng dẫn viên TRE® vùa hoàn thành khoá đào tạo Hướng dẫn viên TRE® do CORMIS thực hiện. Hoạt động được thực hiện dưới sự giám sát của Huấn luyện viên TRE® ở Việt Nam. Các thành viên của Tổ chức BLUE tham gia tập TRE® để trải nghiệm kết quả của bài tập và hỗ trợ cho nhiệm vụ chung của tổ chức là chăm sóc sức khoẻ tâm trí cho cộng đồng.

Bình luận

0 Bình luận
  • Tổng số 16 người đăng ký
  • Tổng số 0 Bài học
  • Bài tập giải toả căng thẳng (TRE)
  • Địa điểm: Văn phòng BLUE , Hà Nội
  • Hình thức: Offline
  • Thời gian: 09:00 08/08/2023